ការសង្ខេបអំពីក្រុមហ៊ុន

វប្បធម៍របស់ក្រុមហ៊ុន

បេសកកម្មរបស់យើង៖ មិនថាអ្នកនៅទីកន្លែងណា ខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នកគ្រប់ទីកន្លែង

ចក្ខុវិស័យរបស់យើង៖ ក្លាយជាធនាគារដែលជាទីទុកចិត្តរបស់អតិថិជនទូទាំងពិភពលោក

គុណតម្លៃរបស់យើង៖ សុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព និងងាយស្រួល

អាស្រ័យលើការរីកចម្រើននៃតំបន់ លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចដ៏សមប្រកប រួមនឹងភាពសំបូរបែបនៃធនធានក្នុងស្រុក យើងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍនៃការរីកចម្រើននៃធុរកិច្ច និងការដាក់បង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតំបន់និងសកល។ ស្របខណៈពេលនេះដែរ យើងបានបង្កើតជាបុត្រសម្ព័ន្ធ(សាខា) បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅទីក្រុងហ្សិនជិនដែលជាទីក្រុងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិន។ ធុរកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាធនាគារមិនត្រឹមតែជម្រុញកែទម្រុងនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព យន្តការនិងប្រពន្ធ័អន្តរជាតិរបស់យើង ថែមទាំងជម្រុញសក្តានុពលបច្ចេកវិទ្យារបស់យើង ហើយពង្រីកការធ្វើទីផ្សារប្រកបដោយអត្ថប្រយោជន៏នៃម៉ូឌែលគំរូរបស់យើង។ យើងជម្រុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រើប្រាស់ប្រពន្ធ័ឌីជីថល ក្នុងការបំរើសេវាធនាគារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៏និងសកលលោកផងដែរ ហេតុដូច្នេះហើយអតិថិជនទទួលបានបទពិសោធដែលមានសុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព ភាពងាយស្រួល ការកែតម្រូវឲ្យស្របតាមមុខងារ និងសេវាកម្មកម្រិតខ្ពស់នៃដែនហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៏រវាងគ្នាទៅវិញទៅមក ការធ្វើសមាហរណកម្ម និង ការតភ្ជាប់គ្នារវាងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ហើយគោលដៅរបស់ពួកយើងគឺត្រូវបំពេញបេសកកម្មរបស់យើងគឺ "តែងតែនៅក្បែរអ្នកជានិច្ច" ហើយនិងបង្ខិតឲ្យជិតគ្នារវាងជីវិតសង្គមនិងហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងរឺតតែបន្ថែមនូវភាពងាយស្រួលនៃតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់យើង។​

Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close