វិភាគ និងទាញយក
ធនាគារសហប្រតិបត្តិការ
ផ្តល់នូវសេវាកម្មព័ត៌មានចម្រុះ សម្រាប់អតិថិជន
ហិរញ្ញប្បទាន
ប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្ម
អ៊ី ខមមើល
ហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដឹកនាំដោយអាជីវកម្មវៃឆ្លាត

សេវាសហគមន៍

 • account_balance_wallet
  សេវាកម្មមូលដ្ឋាន
 • confirmation_number
  សេវាកម្មគ្រប់គ្រង
 • shopping_cart
  ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
 • credit_card
  ធនាគារសហប្រតិបត្តិការ
 • ប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ តម្លៃកាន់តែខ្ពស់

  ក្នុងនាមជាធនាគារពាណិជ្ជ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ធនាគារផេនដា ខមមើសល ប៊ែង ម.ក.។ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការយល់ព្រមពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ផ្អែកលើប្រទេសកម្ពុជា លាតសន្ធឹងលើអាស៊ាននិងលើពិភពលោក យើងប្តេជ្ញាចិត្តក្លាយជាធនាគារដែលទទួលបានការជឿជាក់ពីអតិថិជនទូទាំងពិភពលោក។ តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានិងវេទិកាឈានមុខគេសម្រាប់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ យើងផ្តល់ជូនអតិថិជនទូទាំងពិភពលោកនូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព ភាពងាយស្រួល និងផ្ទាល់ខ្លួន ដែលជាធនាគារឌីជីថលឈានមុខគេនៅលើពិភពលោក។

  យើងនៅគ្រប់ទីកន្លែង

 • dvrសេវាធនាគារអេឡិចត្រូនិក
 • developer_modeសេវាធនាគារចល័ត
 • chatការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • wifi_tetheringសាខាក្នុងស្រុក
 • forumទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
 • perm_contact_calendarសេវាកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត
 • Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

  announcement

  close