វិភាគ និងទាញយក

បែកឯកជន

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

ធនាគារឯកជន

1អំពីយើង៖

ធនាគារផេនដា ម.ក បន្តផ្តល់ឲ្យអតិថិជននូវបទពិសោធន៏បង្កើតនូវបច្ចេកវិទ្យាសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់ឲ្យនូវភាពរឹតតែប្រសើរឡើងនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។ ស្របពេលនេះដែរ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជឿទុកចិត្តលើធនាគាររបស់យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុកម្រិតពិភពលោកជាលក្ខណៈឯកជន។ 

ធនាគារផេនដា ម.ក បន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួន “តែងតែនៅក្បែរអ្នកជានិច្ច” ផ្តល់ឲ្យលោកអ្នកនូវប្រាថ្នាចង់បាននឹងបង្កើតនូវតម្រូវការលោកអ្នកនៅពេលអនាគត។ បង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិតាមតម្រូវការរបស់លោកលោកស្រី។ 

ក្នុងនាមជាធនាគារពាណិជ្ជដែលផ្តល់សេវាកម្មកម្រិតពិភពលោក ពួកយើងនឹងផ្តល់ឲ្យអស់លោក លោកស្រីនូវ ឯកជនភាព ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុលក្ខណៈបុគ្គល គ្រួសារ និងសហគ្រិនដែលមានទស្សនៈវិស័យកម្រិតពិភពលោកនិងក្នុង

ស្រុក។ ពួកយើងនឹងផ្តល់នូវសេវាកម្មអត្ថប្រយោជន៏បន្ថែមកម្រិតពិភពលោក ធ្វើឲ្យលោកអ្នកទទួលបានបទពិសោធន៏សេវាកម្មធនាគារលក្ខណៈឯកជនភាព២៤ម៉ោង។ 

2អំពីផលិតផលរបស់ពួកយើង៖

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះធនាគារយើងខ្ញុំមានផលិតផលសម្រាប់ធនាគារលក្ខណៈឯកជន។ មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពួកយើងដាក់ចេញផលិតផលយ៉ាងសម្បូរបែប ផលិតផលគ្រប់គ្រងទ្រព្យហិរញ្ញវត្ថុ ផលិតផលដែលមានលក្ខណៈជាជំនាញក្នុងមុខងារបំរើជាធនាគារលក្ខណៈឯកជន ផលិតផលសម្រាប់ភ្នាក់ងារកម្រៃជើងសារ ផលិតផលវិនិយោគដទៃទៀតហើយនិងជម្រុញក្នុងការបង្កើនជំនឿចិត្តក្នុងគ្រួសារហើយនិងការផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការធ្វើធុរកិច្ច។ ការផ្តល់នូវសេវាកម្មអត្ថប្រយោជន៏បន្ថែមកម្រិតVIP។ ចំពោះតម្រូវការផ្សេងៗគ្នា ធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំបង្កើតបានជាសេវាកម្មជាបួនប្រភេទ សេវាគ្រប់គ្រងអត្ថ
ប្រយោជន៏បន្ថែមលើសុខភាព ការផ្តល់ការអប់រំដល់បុត្រាបុត្រី ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រៅប្រទេស ហិរញ្ញវត្ថុសោធននិវត្ត ដទៃទៀត។

3សេវាអត្ថប្រយោជន៏បន្ថែម

ធនាគារផេនដា ម.ក បន្តគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មលក់រាយខ្នាតធំគ្រប់ទម្រង់លើplatform និងផ្តល់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅប្រទេស ហិរញ្ញវត្ថុសោធននិវត្ត ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារឌីជីថល -ល-។ ពួកយើងតែងតែបន្តនូវបេសកកម្មរបស់ពួកយើង ការផ្តល់សេវាកម្មអត្ថប្រយោជន៏VIP  សេវាកម្មដំណើរអាជីវកម្មលក្ខណៈជំនាញ ទស្សនៈវិស័យពិភពលោកនឹងផ្តល់នូវលក្ខណៈពិសេសទស្សនៈទានជាស្មារតីនៃការផ្តល់សេវាកម្ម “លក្ខណៈគ្រប់ទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងគ្រប់ទម្រង់ គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា”។ ក្នុងគោលបំណងក្លាយជា “ធនាគារនាំមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារ”និង “ធនាគារលក្ខណៈជាឯកជនដែលជឿទុកចិត្ត”ដែលជាទស្សនវិស័យរបស់ធនាគារ។ យើងខ្ញុំផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់ទម្រង់ ភាពមានវិជ្ជាជីវៈ ការកំណត់សេវាកម្មធនាគារលក្ខណៈជាឯកជនដើម្បីបំពេញតម្រូវការគ្រប់ទម្រង់របស់អស់លោក

អ្នក។

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close